lauantai 1. syyskuuta 2018

PITÄÄKÖ LÄÄKÄRIN TUTKIA POTILAS, JOS HÄN OIREILEE PSYYKKISESTI? AVOIN KIRJE VALVIRALLE

ARVOISAT VALVONTAVIRANOMAISET

Haluaisin kiinnittää valvontaviranomaisen huomion kahden esimerkin kautta siihen, vaarantuuko potilasturvallisuus kun lääkärit maassamme "tutkivat" vastaanotollaan ns. mielenterveyspotilaita:


Pitkään jatkunut työuupumus.
Työterveyslääkäri M.M. 40, joka ansiokkaasti luopui rutiineista...

"...nuorehko naishenkilö työuupumuksen vuoksi. Hän oli jo muutaman vuoden ajan käynyt lääkärissä, koska oli toistuvasti ahdistunut ja väsynyt. Oireiden oli ajateltu johtuvan sekamuotoisesta ahdistus- ja masennustilasta, johon hän oli saanut erilaisia hoitoja..."

"... Jostain syystä päätin mitata vielä verenpaineen, mitä harvemmin tulee tehtyä psyykkisesti oireilevien potilaiden kohdalla. Yllättäen se oli hyvin matala, 85/67 mmHg, ja pulssi korkea, 109..."

2) Olen kysellyt muutamalta psykiatrikollegaltani, minkälainen on tyypillinen psykiatrinen status, paljonko siihen kuuluu esim. neurologista tutkimusta, keuhkojen ja sydämen auskultointia, nivel- ja verisuonistatusta tai mahdollisesti esim. ortostaattinen testi. Saamani vastaukset voi kiteyttää arvostamani psykiatrikollegani lauseeseen:"Periaatteena psykiatriassa on ollut se, ettei potilaaseen kosketa." 

Mielestäni maassamme potilasturvallisuus vaarantuu, jos lääkäri ainoastaan rutiineista luopumalla tekee lääketieteellisen statuksen silloin, kun hän lähtökohtaisesti pitää potilasta psyykkisesti oireilevana. 

Ei ole yllätys, että potilaiden matalat verenpaineet, korkeat pulssit ja yliliikkuvat nivelet ja verisuonistatus jäävät toteamatta ja mahdollista kroonista väsymysoireyhtymää (ME/CFS) ei tule edes epäilleeksi.

Potilas saattaa pelkän yhden haastattelun perusteella, ilman mitään muita tutkimuksia saada masennusdiagnoosin ja masennuslääkityksen. 

Jos tutkimatta jäänyt potilas sairastaakin melko yleistä ME/CFS-sairautta, masennuslääkitys lisää hänen fyysisiä ja kognitiivisia oireitaan ja voi johtaa itsetuhoiseen käyttäytymiseen.

Johtaja Holikin Savon Sanomissa korostaa "potilaiden kunnollista tutkimista". Miten Valvira aikoo toimia varmistaakseen potilasturvallisuuden, kun lääkärit yleisesti hyväksytysti luopuvat jo lääketieteen opiskeluaikana opitusta somaattisen statuksen tekemisestä silloin, kun potilas oireilee psyykkisesti? Potilaiden pääsy somaattisen sairauden hoitoon voi viivästyä jopa useilla vuosilla.


Potilasturvallisuusterveisin
Olli Polo, LT, Dos
Keuhkosairauksien erikoislääkäri
Unilääketieteen erityispätevyys

Uni- ja hengitysklinikka Unesta

3 kommenttia:

 1. Ryhmäpäällikkö Kaisa Rialan vastaus 3.9.2018

  Hei,
  Kiitos yhteydenotostanne ja esille nostamastanne tärkeästä aiheesta.
  Valviraan saapuneissa kanteluissa törmää toistuvasti tähän samaan ongelmaan: potilaan somaattinen
  tutkimus on toteutunut puutteellisesti, eikä somaattisen voinnin seurantaa ole toteutettu
  asianmukaisella tavalla.
  Katsoisin kuitenkin, ettei väitteesi psykiatrian osalta – tuo ettei psykiatrialla koskettaisi potilaisiin – kuitenkaan ole tätä päivää.
  Ainakin Duodecimin psykiatrian oppikirja ohjeistaa seuraavasti:
  ”Hyvä psykiatrinen tutkimus edellyttää tarkoituksenmukaista fyysisen terveyden kartoitusta ja perustutkimusta. Kaikilta psykiatrisilta potilailta tulisi määrittää ainakin painoindeksi (BMI), syke, verenpaine, ruumiinlämpö, hengitystiheys ja ravitsemustila sekä muodostaa yleiskuva potilaan fyysisestä terveydentilasta.

  Somaattisen tutkimuksen lisäksi tarvitaan potilaan fyysistä terveyttä koskevaa taustatietoa sekä potilaan omaa käsitystä terveydentilastaan. Näiden tietojen perusteella jokainen potilas voidaan tutkia vielä kohdennetummin niiden elintoimintojen osalta, jotka voisivat selittää hänen erityistapauksessaan psyykkisiä oireita tai muutoin vaikuttaa hänen hyvinvointiinsa”.

  Valvira pyrkii omalta osaltaan varmistamaan potilasturvallisuutta antamalla hallinnollista ohjausta niissä tapauksissa, joilla se havaitsee epäasianmukaisen ammattitoiminnan vaarantaneen potilasturvallisuutta. Aluehallintovirastot toteuttavaa vastaavaa ohjausta alueellisesti omalta osaltaan.

  Ystävällisin terveisin;


  Kaisa Riala
  Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos
  Valvira/ TEVA

  VastaaPoista
 2. Vastaus Valviran ryhmäpäällikölle, Kaisa Rialalle 3.9.2018

  Hyvä Kaisa Riala

  Kiitos nopeasta vastauksestanne. Duodecimin psykiatrian oppikirjan ohjeistus psykiatrisen potilaan somaattisesta tutkimuksesta on lääketieteellisesti perusteltu ja paikallaan. Se, että oppikirjassa oheistetaan, ei luonnollisesti voida käyttää osoituksena siitä, että ohjeistusta noudatetaan. Katsoisin, että valvontaviranomaisen tehtävänä olisi valvoa, että ohjeistuksia noudatetaan.

  Omien potilaitteni kohdalla psykiatrinen diagnoosi on voitu asettaa ja jopa lääkehoito aloittaa ilman mitään elimellisten sairauksien poissulkututkimuksia. Somaattisia statuslöydöksiä ei pääsääntöisesti ole dokumentoitu potilasasiakirjoihin. Omien potilaitteni kautta kertyneen aineiston perusteella psykiatrian oppikirjan ohjeistus potilaan somaattisten sairauksien kartoituksesta ei näytä toteutuvan psykiatrian nykykäytännöissä.

  Somaattisen tutkimuksen laiminlyöminen lähtökohtaisesti psykiatrisina pidetyillä potilailla saattaa johtaa taustalla olevan somattisen sairauden havaitsematta jäämiseen ja potilasturvallisuuden vaarantumiseen. Hoidon keskittyminen somaattisen sairauden psyykkisiin seurauksiin voi johtaa potilaan altistumiseen haitallisille lääkityksille ja taustalla olevan somaattisen sairauden diagnoosin ja hoitoonpääsyn viivästymiseen.

  Onko Valviralla osoittaa tutkimusnäyttöä Duodecimin psykiatrian oppikirjan ohjeistuksen toteutumisesta vai perustuuko Valviran näkemys hyvään uskoon ja luottamukseen terveydenhuollon toimijoiden hyvistä tutkimus- ja hoitokäytännöistä?

  Potilasturvallisuusterveisin

  Olli Polo, LT, Dosentti
  Keuhkosairauksien erikoislääkäri
  Unilääketieteen erityispätevyys
  Uni- ja hengitysklinikka Unesta
  Tampere

  VastaaPoista
 3. Ryhmäpäällikkö Kaisa Rialan vastaus 4.9.2018

  Hei,

  Valvirassa havainnot pohjautuvat meillä käsiteltävänä oleviin kantelu- tai valvonta-asioihin.
  Tutkimusnäyttöä ei ole osoittaa. Valvira kun ei ole sote-tilasto-, tutkimus- ja kehittämisvirasto (THL on sellainen).

  Yst;

  Kaisa Riala
  Ryhmäpäällikkö, lääkintöneuvos
  Valvira/ TEVA

  VastaaPoista