keskiviikko 14. maaliskuuta 2018

HOITOJEN PUOLESTA TULLUT "AIKAMOISTA VYÖRYTYSTÄ"

Vastine Valviran johtajan Tarja Holin Savon Sanomissa 26.2.2018 julkaistuun haastatteluun.


Aamulehden mukaan "Informaatiovaikuttamisella yritetään systemaattisesti vaikuttaa julkiseen mielipiteeseen, yksilön käyttäytymiseen ja päätöksentekoon. Keinoihin kuuluvat väärän ja harhaanjohtavan tiedon levittäminen, painostaminen ja faktojen liittäminen niitä vääristäviin yhteyksiin."

Esimerkkinä informaatiovaikuttamisesta käy Savon Sanomissa ja Etelä-Suomen Sanomissa julkaistut Valviran valvonnan johtajan, yleislääketieteen erikoislääkäri Tarja Holin virkamieshaastattelut. Holi laskee sen varaan, että kansalaiset eivät edelleenkään epäile Valviran tiedottamisen todenperäisyyttä. Asianomaisena ja viralliset asiakirjat moneen kertaan läpikäyneenä minun on valitettavasti todettava, että Trumpin "fake news" tiedottaminen on pesiytynyt myös Valviraan. Toiminnan räikeys pakottaa antamaan vastineen.

Kirjoituksesta on myös aistittavissa, että enää ei syyllistetä pelkästään muutamaa lääkäriä, vaan myös suurta potilasjoukkoa, jotka puolustavat oikeuttaan saada hyvää ja vaikuttavaa lääketieteellisesti perusteltua hoitoa. Holi pitää kroonisesta väsymysoireyhtymästä käytävää lääketieteellistä keskustelua ääriliikkeen omaisena”. Valvira on alkanut kokea asemansa lain yläpuolella uhatuksi: kansannousu on nyt tukahdutettava keinoja kaihtamatta.

Väitteeni perustaksi haluan kommentoida Holin sanomisia kohta kohdalta ja osoittaa tavan, jolla Valvira pyrkii vilpillisesti vaikuttamaan yleiseen mielipiteeseen. Aloitetaan otsikosta:- ”Hoitojen puolesta tullut aikamoista vyörytystä.”  Tarkoittaako Valvira vyörytyksellä sitä, että he ovat saaneet paljon yhteydenottoja? Valvira ajatteli, että ”ongelma” hoituu kun poistetaan yksi potilaita hoitanut lääkäri. Nyt Valviran ongelmana ovat sadat ilman hoitoa jäävät potilaat. Tämän Valvira kokee vyörytyksenä. Mihin muuhun tahoon potilaiden tulisi olla yhteydessä kuin Valviraan? Valviralla on valta poistaa lääkärinoikeuksia, mutta ei keinoja auttaa potilaita.

Valitettavasti Valvirakin joutuu vastaamaan niistä seurauksista, joita heidän tekemänsä virheet aiheuttavat. Valvira näyttää olevan kiusaantunut siitä, että CFS-diagnoosin saaneet potilaat eivät suostu hiljaa nielemään sitä, että heidän sairauteensa perehtyneiltä lääkäreiltä viedään lääkärinoikeudet ja heidän oireitaan lievittävät hoidot on lopetettava. Keskimäärin 12 vuoden sairastamisen ja syyllistämisen jälkeen potilaat eivät vapaaehtoisesti palaisi entiseen. Valviran silmät eivät tästä "vyörytyksestä" huolimatta ole avautuneet näkemään viestien sisältöä, joka avaisi ongelman ytimen: potilailla ei ole mitään tarvetta kiusata Valviraa, he tarvitsevat toimivaa hoitoa. Todellista naiviutta osoittaa, että Valvira ohjeistaa tässä tilanteessa kääntymään terveyskeskusten puoleen: Suomessa nimittäin on ”laki, joka turvaa, että potilas saa terveyskeskuksesta hyvää hoitoa”.

Sitten väliotsikko: -”Toiminnalliset häiriöt: Valvira ei suosittele kokeellisten hoitojen ottamista laajaan käyttöön."  Valvira itsekin toteaa, että Valviran tehtävä ei ole antaa hoitosuosituksia tai ottaa kantaa hoitoihin. Silti Holille ei ole ongelmaa ottaa kantaa hoitoihin, joiden lääketieteellisistä perusteista, tehosta ja turvallisuudesta Holilla eikä kenelläkään Valviran käyttämistä asiantuntijoistakaan ole omakohtaista kokemusta. Valvira kehittää omia lääketieteellisiä luokituksiaan: valmisteilla olevassa ICD11-luokituksessa CFS:ää ei lueta toiminnallisiin häiriöihin.

-Artikkeli alkaa lauseella: "Vaihtoehtohoidot huolestuttavat Valviraa". Sana vaihtoehtohoito antaa ymmärtää, että CFS:ään olisi olemassa jokin hoito, jolle kokeelliset hoidot olisivat vaihtoehto. Hallinto-oikeus kumosi ja palautti 7.9.2017 Valviraan uudelleen käsiteltäväksi allekirjoittaneen saaman varoituksen, koska sairauden hoidosta oli tullut uutta tutkimustietoa: Arvovaltaisessa lääketietellisessä julkaisusarjassa Lancetissa vuonna 2011 julkaistu PACE-tutkimus, jonka mukaan kognitiivinen käyttäytymisterapia ja asteittain lisättävä liikunta olivat tehokkaita CFS:n hoitoja, osoittautui tarkoitukselliseksi tiedeväärennökseksi. Paljastus sai USA:n CDC:n ja brittien NICE-toimikunnan poistamaan nämä hoitosuositukset sivuiltaan. Valviran tiedotteesta nämä hoitosuositukset poistuivat vasta Lontoossa toimivan Invest-in-ME -järjestön painostuksesta. Johtaja Holi näyttää kuitenkin olevan edelleen tietämätön tästä käänteestä.

-”Riskinä ovat väärät diagnoosit, jotka yleensä vaarantavat potilasturvallisuuden.” Tässä Holi olisi oikeassa, jos tietäisi asian todellisen nykykäytännön. Maassamme on yleisesti hyväksyttyä olla tunnistamatta CFS:ää, antaa heille psyykkisen sairauden diagnoosi, joka johtaa potilaiden somaattisten oireiden hoitamatta jättämiseen tai potilasturvallisuutta vaarantaviin masennus- ja psykoosilääkehoitoihin. IOM:n raportissa nimenomaan varoitetaan pitämästä CFS:ää psyykkisenä sairautena. Valvira haluaisi turvata potilaille riittävän masennuslääkehoidon.

- ”Niin sanottujen toiminnallisten häiriöiden tutkimukset ja erilaiset hoidot ovat uusi ilmiö.” Se, että Valvirassa nämä ovat uusi ilmiö, ei tarkoita, että itse sairaudet tai niiden tutkimus olisivat sitä. Potilaiden kaltoinkohtelu ei myöskään ole uusi ilmiö: keskiajalla ei tosin ollut sähköyliherkkyyttä, potilaat poltettiin roviolla. Viimeisen sadan vuoden ajan heitä on otettu huostaan vaarallisilta vanhemmiltaan tai suljettu psykiatrisiin sairaaloihin. CFS ei ole uusi, mutta sen esiintyvyys on lisääntynyt, sairauden mekanismien parempi ymmärrys on johtanut sairauden laajempaan tietoisuuteen ja lääketieteellisen tutkimuksen vilkastumiseeen. Viime vuosien aikana CFS:ää käsitteleviä lääketieteellisiä julkaisuja on PubMed-tietokannan mukaan ilmestynyt noin 400 vuodessa. Suomessa tätä tieteen kehitystä pidetään muoti-ilmiönä. Uutta asiassa on se, että potilaat seuraavat tieteellistä kirjallisuutta enemmän kuin lääkärit. Lääkärin vastaanotolla potilaan näkemykset perustuvat lääkäriä useammin tieteelliseen näyttöön.

 – ”Näiden potilaiden hoitamiseen on vihkiytynyt muutama lääkäri, tämä joukko on häviävän pieni...”  Valvira näkee lääkärin etiikan mukaisesti toimivien sairauteen perehtyneiden lääkärien toiminnan jonkinlaisena harhaoppisen rituaalin mukaan käyttäytyvänä Valviran toimien kautta vähitellen eliminoituvana ryhmänä. Valviralle ei tule mieleenkään, että kyseessä voisi olla kansainvälisissä tiedeverkostoissa kouliintuneet tutkijat ja lääkärit, jotka näkevät tärkeäksi pyrkiä lievittämään tämänkin vaikean potilasryhmän sairauden aiheuttamaa kärsimystä.

- ”Annettuja hoitoja puolustetaan voimakkaasti sosiaalisessa mediassa. Holi pitää keskustelua ääriliikkeen omaisena". Yhteydenotot kuormittavat paljon valvontaviranomaisia, myös ministeriö ja monet muut tahot ovat olleet sähköposti- ja puhelutulvien alla.”  Onko Valvirassa kertaakaan tullut mieleen, että potilaat saattaisivat puolustaa saamiaan hoitoja ehkä siksi, että hoidot auttavat heitä voimaan paremmin: he jaksavat liikkua ja harrastaa, osa on palannut takaisin työelämään, elämästä on tullut elämisen arvoista. Potilaiden Valviraan lähettämät lukuisat omakertomukset ovat potilaiden hätähuuto viranomaisille. Valviralle nämä ovat vain kiusallinen kuormittava tekijä heidän hoitaessaan päätehtäväänsä, lääkärien tuomitsemista, Jos Valvirassa vaivauduttaisiin tarkemmin tutkimaan potilaiden lähettämät yksilölliset kertomukset, niistä välittyisi hyvin yhteneväinen sanoma: yleisesti hyväksyttyyn sairauden psykiatriseen ajattelumalliin perustuvat hoidot lisäävät oireita, biolääketieteellisiin havaintoihin pohjautuvat hoidot lievittävät niitä. On luonnollista, että potilaat lähestyvät myös ministeriöitä ja monia muita tahoja, kun Valvira on menettänyt kansalaisten luottamuksen.

- ”Aikamoista vyörytystä. Vähänkin eri mieltä olevia vastaan hyökätään, riippumatta siitä keitä he ovat”. Toivooko Holi tässä itselleen jonkinlaista syytesuojaa? Hyökkäys kuullostaa vahvalta ilmaisulta. Ehkä potilaat kokevat että Valviran hyökkäys heitä hoitavia lääkäreitä vastaan on samalla myös hyökkäys heitä itseään vastaan. Potilaat ovat oikeasti sairaita: heitä ei auta viranomaisen mielipide vaan heille yksilöllisesti räätälöity toimivaksi osoittautunut hoito. Potilaat sairastavat 7/24 h ja heillä panoksena on elämä, viranomaisia asia koskee vain virastoaikana.

- ”Lääkärikunnassa ollaan huolestuneita, käsittelevätkö tiedotusvälineet objektiivisesti näitä asioita, vai pääsee kovimmin huutavien ääni enemmän esille.” Ehkä Holi ymmärtää lääkärikunnalla sitä ”häviävän pientä” lääkärijoukkoa, joka kantelee Valviraan. Suuressa lääkärikunnassa kannetaan enemmän huolta Valviran nykyisistä potilasturvallisuutta vaarantavista toimista. Allekirjoittaneen kohtalo on muille lääkäreille varottava esimerkki. Potilaita ei enää uskalleta auttaa omien toimintaoikeuksien säilymisen pelossa. Holi luottaa kansalaisten perinteiseen luottamukseen viranomaisia kohtaan. On häikäilemätöntä, että Holi peräänkuuluttaa tiedotusvälineiden objektiivisuutta samaan aikaan kuin syöttää medialle omaa tarkoituksellisesti virheellistä tietoa. Suoranaisesti valehtelematta totuuden voi hämärryttää käyttämällä harhaanjohtavia vihjailuja. Esimerkiksi kelpaa lause: -"On epäeettistä, jos hoidon sivuvaikutukset ovat suuremmat kuin siitä tuleva hyöty". Tämä on itsestään selvää jokaiselle lääkärille ja potilaalle. Tässä yhteydessä lause antaa kuitenkin ymmärtää, että vainon kohteena olevat lääkärit eivät olisi näin toimineet. Tai lause: "Holi korostaa potilaiden kunnollista tutkimista", Ikään kuin jahdatut lääkärit eivät näin olisi tehneet.

Artikkelin loppupuolella Holi riisuu valvovan viranomaisen viittansa ja vaihtaa sen tahrautumattomaan lääkärintakkiinsa. Lääkärinä Holi edustaa kommentissaan maassamme yleisesti hyväksyttyä tietämättömyyttä, jossa krooninen väsymysoireyhtymä sekoitetaan pitkittyneisiin väsymystiloihin. Kukaan, joka on vastaanotollaan perehtynyt yhdenkin CFS.stä sairastavan potilaan oireisiin ja löydöksiin, ei tekisi tätä virhettä: Esimerkiksi pitkittynyt väsymys on todella yleinen oire, joka voi liittyä raskaisiin elämäntilanteisiin sekä moniin psyykkisiin ja somaattisiin, elimellisiin sairauksiin.”  - ”Jos potilaalla on psykiatrinen sairaus, hän tarvitsee psykiatrista hoitoa.” – ”Jos kyse on kroonisesta infektiotaudista, autoimmuuni- tai reumasairaudesta, hän tarvitsee hoidon siihen.” Lauseesta voi päätellä, että Holi ei vieläkään ole tietoisesti tavannut yhtään CFS:ää sairastavaa potilasta. Siksi Holilta jääkin mainitsematta, että jos potilaan ongelma on rasituksen jälkeinen huonovointisuus (post-exertional malaise eli PEM), johon liittyy virkistämätön yöuni ja kognitiiviset ja ortostaattiset oireet (postural orthostatic tachycardia syndrome eli POTS), tulee epäillä
kroonista väsymysoireyhtymää eli CFS:ää. Tähän sairauteen ei tunneta yhtään yleisesti hyväksyttyä vaikuttavaa hoitoa, joten potilas on ohjattava sairauteen perehtyneelle lääkärille, joka kuuntelee potilasta ja jolla on kokemusta hoitaa potilasta yksilöllisesti ja oireenmukaisesti. 

- ”Potilaat ei ehkä saa oikeaa hoitoa, jos diagnoosi esim. kroonisesta väsymysoireyhtymästä tehdään vain hänen kertomuksensa perusteella.” Holi antaa ymmärtää, että CFS:ään olisi olemassa jotain oikeaa ja jotain väärää hoitoa. Holi antaa myös ymmärtää, että krooninen väsymysoireyhtytymä tulisi diagnosoida muilla kuin yleisesti hyväksytyillä kansainvälisillä kriteereillä, jotka osin perustuvat potilaan huolelliseen haastatteluun. Samaan aikaan Holi arvostelee sitä, että allekirjoittanut myös tutkii potilaan huolellisesti ja löytää objektiivisia löydöksiä diagnoosin tueksi: Holi antaa myös ymmärtää, että diagnoosin tekemiseksi pitäisi käyttää jotain biologista testiä, jota ei ole olemassa. Ainoastaan masennusdiagnoosin saa tehdä vain potilaan kertomuksen perusteella. Muutamat lääkärit ovat Holin mukaan kehitelleet omia diagnostisia kriteereitään ja hoitomallejaan.” Holi antaa virheellistä tietoa: kyse on vain yhdestä lääkäristä ja yksistä kriteereistä. Onneksi vuonna 2015 USA:ssa Institute of Medicine (IOM) hyväksyi allekirjoittaneen kehittämät diagnostiset kriteerit lähes sellaisinaan. Samassa yhteydessä CFS:n uudeksi nimeksi ehdotettiin systeeminen rasitusintoleranssisairaus (SEID, Systemic Exertion Intolerance Disease).

- ”Lumevaikutus saattaa johtaa väärään käsitykseen. kun mitä tahansa hoitoa annetaan, tietty potilasryhmä voi kokea tilanteensa paremmaksi. Se saattaa kestää tietyn ajanjakson ja menee ohi.” Tämä Holin lumevaikutuskommentti osoittaa, miten vaarallista on puhua "asiantuntijana" yleisellä tasolla, tietämättä itse sairauden erityispiirteistä mitään. Mihin tutkimukseen Holi perustaa väitteensä, kun tutkimukset osoittavat päinvastaista: CFS- ja fibromyalgiapotilaat näyttävät menettäneen kykynsä reagoida lumevasteella. Ilmiön mekanismi on myös lääketieteellisesti hyvin perusteltavissa. Jos Holin väite perustuu hänen omiin kliinisiin kokemuksiinsa, silloin hänen asettamansa CFS-diagnoosi on väärin asetettu.

- ”Tarvittaessa potilas on ohjattava erikoislääkärille.”  Näin monet lääkärit ovat tehneetkin lähettämällä CFS-epäilynsä allekirjoittaneen tutkimuksiin ja hoitoon. Allekirjoittanut on keuhkosairauksien erikoislääkäri, fysiologian dosentti, jolla on myös unilääketieteen erityispätevyys. Minkään alan erikoislääkärin tutkinto ei sinänsä vielä takaa asiantuntemusta ja kokemusta CFS:n diagnoosin ja hoidon suhteen. Jos potilaan tällä hetkellä ohjaa julkisella puolella erikoislääkärille, tämä ohjaa potilaan toiselle erikoislääkärille, kunnes kaikki erikoisalat ovat poissulkeneet oman alansa sairaudet. Itse CFS-sairaus ei kuulu millekään erikoislääketieteen alalle: potilas ohjataan ”jatkohoitoon” terveyskeskuslääkärille, joka toteaa, että asia ei kuulu perusterveydenhuoltoon. Prof. Olli Ruuskasen sanoin: ”potilaan on itse hoidettava itsensä.” Sen jälkeen potilaita syyllistetään siitä, että he ovat itse ottaneet asioista selvää, liittyneet vertaistukea antaviin potilasjärjestöihin, jakaneet keskenään tieteellisiä julkaisuja, hakeutuneet sairauteen perehtyneiden lääkärien vastaanotoille ja mikä pahinta, kokeilleet hoitoja, joista osa potilaista kertoo hyötyneensä.

- ”Kokeellisia hoitoja ei pitäisi ottaa laajaan käyttöön ilman lääketieteellistä tutkimusta.” Mielenkiintoinen väite Holilta, joka kuitenkin 5.2.2018 on hylännyt allekirjoittaneen anomuksen saada tehdä eettisen toimikunnan jo hyväksymän satunnaistetun kaksoissokkotutkimuksen pieniannoksisen naltreksonihoidon lopetuksesta. Valvira edellyttää, että kokeelliset hoidot lopetetaan, mutta lopetusta ei saa tutkia. Pelkääkö Valvira, että tutkimus saattaisi osoittaa heidän huolensa allekirjoittaneen potilasturvallisuuden vaarantamisesta perusteettomaksi?

- ”Vasta tutkimuksilla tiedetään, onko niillä vaikuttavuutta ja mitkä ovat sivuvaikutukset.” Onneksi pieniannoksisen naltreksonin tehosta ja turvallisuudesta on juuri valmistunut allekirjoittaneen retrospektriivinen tutkimus, jonka käsikirjoitus on lähdössä arvioitavaksi.

Lopussa Holi valittaa Valviran ja aluehallintovirastojen erittäin pieniä resursseja.” Pienistä resursseista huolimatta Valvira näyttää silti onnistuvan pitämään suurta lääkärijoukkoa pelon vallassa, estämään lääkäreitä vastaamaan muuttuviin terveydenhuollon haasteisiin ja hoitamasta potilaitaan lääkärin etiikan ja parhaan osaamisensa mukaan.

Olli Polo, Demeritusprofessori
fysiologian dosentti, keuhkosairauksien erikoislääkäri
Unilääketieteen erityispätevyys
Uni- ja hengitysklinikka Unesta, Tampere


20 kommenttia:

 1. Kiitos tästä silmiä avaavasta kirjoituksesta!

  VastaaPoista
 2. Kiitos hyvästä kirjoituksesta, mutta ennen kaikkea avustasi. Olen yksi niistä ihmisistä joille LDN on mahdollistanut elämän jatkamisen ja arjesta nauttimisen. Olen myös yksi niistä jotka ovat "hyökänneet Valviran kimppuun" ottamalla sinne yhteyttä tästä asiasta.

  VastaaPoista
 3. Tämä oli perusteellinen syväluotaus sairaudesta CFS ja sen hoitamattomuudesta Suomessa jossa sanotaan olevan maailman paras terveydenhoito! Hävettää olla suomalainen, ME ja me tarvitsemme APUA ja apuasi Olli Polo! Olemme kaikki apuasi saaneet sydämellämme tukemasssa arvokasta työtäsi sairautemme puolesta. PÄÄTTÄJÄT LUKEKAA TEKSTI ja ymmärtäkää lukemanne!

  VastaaPoista
 4. Mahtava kirjoitus. Kiitos! Minä kuulun "väärin parannettuihin" kilpirauhaspotilaisiin, sekä niihin, jotka ovat syöneet Valviran vähäisiä resursseja lähettämällä heille oman tarinani.

  VastaaPoista
 5. Aivan käsittämättömän typerää toimintaa Valviralta. Harvaa potilasta on tutkittu niin perusteelisesti kuin CFS-potilasta. Minäkin olen päässyt näiden lääkkeiden ansiosta vuodepotilaasta yksityisyrittäjäksi, ja täytyy sanoa, että jos lääkkeet vietäisiin niin saattaisin hermostua minäkin aika tavalla.

  VastaaPoista
 6. Kiitos Olli! Älä vaan ikinä luovuta, niin moni meistä tarvitsee sinua!!!!

  VastaaPoista
 7. Edelleenkin kysyn, mikä on Valvira Ja miksi on olemassa tämä laitos, joka hankaloittaa sairaitten elämää. Minähän en söisi mitään lääkettä joka ei auttaisi.Pitäisikö meidän vaan kärsiä, vaikka apua on olemassa ja esim. Polo joka pystyy auttamaan, niin hänestä tehdään puoskari ja viedään oikeudet.Minun sairaushistoria on n. 35vuotta pitkä ja joutunut yksin taistelemaan ja apua saanut hyvin vähän muilta, kuin Pololta.Tämä on vahvasti oma historiani ja elämäni. Haen apua vaikka maailmanääristä, kun tiedän, että sitä on olemassa.KIITOS OLLI POLO tästä viime vuodesta.Olen tuntenut eläväni jälleen!,

  VastaaPoista
 8. Tiedoksi: Ihmettelen nimitystä Demeritus
  Laittaisin jakoon, jos tietäisin, että se on oikein.

  Ihmettelijä

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Arvaisin sanaleikiksi, joka kyllä sopii minusta nokkeluudessaan tähän yhteyteen. :)

   Poista
  2. Sitä minäkin ajattelin, ja blogissa totta kai ok. :)

   Poista
 9. Masennusdiagnoosiakaan EI MISSÄÄN TAPAUKSESSA saa tehdä vain potilasta haastattelemalla. Silloinhan voi käydä juuri niin kuin niille miljoonille kilpirauhaspotilaille on käynyt, että pumpataan täyteen masennuslääkkeitä ja jätetään se masennuksen aiheuttaja eli kilpirauhasen vajaatoiminta hoitamatta. Samalla tavalla hoitamatta voi jäädä myös masennuspotilaan syöpä. Masennusta pitäisi entistä enemmän ajatella vain oireena, ei sairautena.

  VastaaPoista
 10. Kiitos paljon hyvästä kirjoituksesta. Voimia taisteluun oikeuden puolesta.

  VastaaPoista
 11. Mahtava kirjoitus ja iso kiitos. Kuulun myös näihin jotka ovat "heitetty" julkisen puolen sektorilta ulos, kun ei ole ollut mitään "ongelmaa". Sitten, kun alkoi olemaan rankkoja ongelmia koko kehossa, hoidosta ei ollut mitään hyötyä, vaan pahensi tilannetta. Onneksi on löytyi lääkäri yksityseltä puolelta, joka on saanut minut elämään taas kiinni 5-vuoden jälkeen. Hoito jatkuu edelleen, mutta ei julkisella sektorilla. Mikä on hävytöntä, jos hoito ei tehoa yhdellä tavoin, pitäisi saada hoito siihen mitä on meneillään. Jos hammas on tulehtunut, hoidetaan sitä hammasta eikä viereistä missän on hammaskiveä, koska hammaskivi näkyy mutta mätä naapurihampaassa ei. Maksan veroni ja kuvittelen, että minulla olisi turva, kun sairastun. Se ei pidä paikkansa tässä yhteiskunnassa.

  Voimia taisteluun lääkäreille ja meille kaikille jotka hoitoa tarvitsemme. Emme Valviran tyhjiä sanoja.

  VastaaPoista
 12. Kiitos, Olli, loistavasta vastineesta Holin hölinöihin!

  Pakko mainita tässä yhteydessä, että suomalaisten viranomaisten häpeällinen, täysin vastuuton ja erittäin epätieteellinen toiminta ei rajoitu pelkästään Valviran väen tarkoituksellisiin törttöilyihin. Seuraavassa makua STUK:n valheista ja hölmöläismäisestä touhusta. Tutkija Mikko Ahosen teksti suomalaisministereille:

  http://mikkoahonen.puheenvuoro.uusisuomi.fi/252313-lasten-terveyden-vaarantavat-virheet-sateilyturvakeskuksen-toiminnassa

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. Jostain kumman syystä, kun seuraa maamme viranomaistenkin toimintaa, tulee mieleen George Orwellin kirjasta Vuonna 1984 seuraava kohta:

   ”Kaksoisajattelu tarkoitaa että ihmisellä voi samanaikaisesti olla jostakin asiasta kaksi ristiriitaista mielipidettä ja hän hyväksyy ne molemmat. Puolueintellektuelli tietää mihin suuntaan hänen on muutettava muistojaan; niinpä hän tietää tekevänsä todellisuudelle tepposet, mutta kaksoisajattelua harjoittamalla hän vakuuttaa itselleen myös ettei hän tee sille väkivaltaa. Prosessin on oltava tietoinen, muuten sitä ei voi toteuttaa riittävän tarkasti, mutta sen on oltava myös tiedoton, muuten se tuntuu valheelliselta ja synnyttää samalla syyllisyyttä. Kaksoisajattelu on Engsosissa aivan keskeistä, sillä puolueen peruslinjana on harjoittaa tietoista petosta samalla säilyttäen se määrätietoisuus, joka liittyy täyteen rehellisyyteen. On ehdottoman välttämätöntä esittää tahallisia valheita ja samalla vilpittömästi uskoa niihin, unohtaa tosiasiat kun niistä alkaa olla haittaa, ja sitten, kun siihen on taas aihetta, vetää ne esiin unohduksesta juuri niin pitkäksi aikaa kuin on tarpeen, kieltää objektiivisen todellisuuden olemassaolo ja samalla koko ajan ottaa huomioon tämä todellisuus, joka halutaan kieltää”

   Poista
 13. Suomen tärkeimmät terveysvaikuttajat vuonna 2017 äänestyksessä lääkäri Olli Polo sijoittui toiseksi (lääkäri Ville Pöntynen voitti). Olli Poloa äänestäneet perustelivat sitä mm. seuraavasti:

  "Konsensustakin uhmaten toimii potilaan parhaaksi ja uskaltaa laukoa totuuksia maassa, joka lakaisee totuuden maan rakoon. Toivon että hän saisi tehdä työtään ilman Valviran haittaavaa ja potilasturvallisuutta vaarantavaa vaikutusta. Uhraa oman uransa potilaiden eteen ja tekee upeaa edelläkävijän työtä suomalaisena me/cfs-lääkärinä ja -tutkijana. Hänen hoitojensa avulla olen saanut takasin toimintakykyä ja osan työkyvystäkin. Hiljainen taistelija, joka tekee sydämellään töitä potilaiden eteen. Hän on poikkeuksellisilla lääkärintaidoillaan ja ajatusmaailmallaan osaltaan helpottanut omaa elämääni CFS:n ja EDS:n sekä POTS:in kanssa. Hänen kaltaisiaan ajattelijoita tarvitaan enemmän jotta kaikki sairaat saavat heille parasta hoitoa, vaikka sitten käypähoitosuositusten ulkopuolelta. Hän on vaarantanut uransa toimiessaan lääkärin etiikkansa mukaisesti auttaakseen maamme CFS-potilaita, jotka Käypä hoito -suositusten puuttuessa jäävät liian usein vaille asianmukaista hoitoa. Tutkijana hän pyrkii myös itse kehittämään tietoa silloin, kun sitä ei ole saatavilla. Tekee työtään suurella sydämellä pyrkien ratkaisemaan hankalimpienkin terveysmysteerien salat, autonomisen hermoston asiantuntija, teoriansa selittää perusteellisesti ja ymmärrettävästi moninaiset terveysongelmani, saa meidät yhteiskunnan kalleimmat potilaat pois verorahojen kuluttajista veroja maksaviksi. Erinomainen lääkäri, joka haluaa tutkia ja ymmärtää potilaan oireita ennakkoluulottomasti. Yksi harvoista lääkäreistä joka uskaltaa puolustaa potilasta, ja sillä varantaa oman uransa. Suomen paras CFS/ME/SEID asiantuntijalääkäri. Konsensustakin uhmaten toimii potilaan parhaaksi ja uskaltaa laukoa totuuksia maassa, joka lakaisee totuuden maan rakoon. Hoitaa ihmistä ottaen kokonaisuuden huomioon. Kuuntelee potilasta! Laittaa etusijalle potilaan hyvinvoinnin. Ottaa hyvin huomioon myös muiden tutkimustyön tulokset. Ensimmäinen lääkäri vuosiin, kenen luota en ole itseäni keräillen ja itkien lähtenyt pois, hänellä on tarjota meille CFS:ää sairastaville muutakin, kuin haukkuja ja masennuslääkkeitä (joista suurimmalle osalle MEistä on vain haittaa, ei hyötyä). Vihdoin löytyi lääkäri, joka ymmärsi oireiden oikeat syyt! Hoitaa potilasta oikeasti eikä vaan levittele käsiä. Hän on lämmin, kuunteleva ja erittäin asiantunteva lääkäri, mikä on hyvin harvinaista. Hänenkaltainen lääkäri ansaitsee tulla huomioiduksi. Auttaa potilaita pyyteettömästi. Ainoa, joka pystyy auttamaan meitä cfs:ää sairastavia. Aivan uskomattoman hienoa toimintaa yhdeltä lääkäriltä vaikka valvira ja lääkäri kolleegat yrittävät hänet vaientaa. Hän on fiksuin ja älykkäin lääkäri kenet olen tavannut. Hän on jonkun oikean jäljillä eikä anna pelon lannistaa ja alistaa itseään vaan toteuttaa lääkärin työtään juuri niinkuin sitä kuuluukin tehdä. Hän on toiminnallaan tuonut julkisuuteen tietoa huonosti ymmärretystä kroonisesta väsymysoireyhtymästä ja sen eri hoitomuodoista. Tärkeä, jopa elintärkeä terveysammattilainen CFS:ää sairastaville potilaille, joita useimmat muut tahot eivät suostu auttamaan oikein. Auttaa potilaitaan vaikkakin nykyisellään se on lähes mahdotonta Valviran mielivaltaisen vainon ja oikeusjärjestelmästä piittaamattomuuden vuoksi. Miksei kukaan valvo Valviraa? Äidin pelastanut lääkäri. On rohkeasti taistellut muiden puolesta epäitsekkäästi. Olli on pätevä ja potilaslähtöinen pyyteetön lääkäri. Hän on ollut erittäin arvostettu lääkäri ja luennoitsija joka on joutunut viranomaisten vainon kohteeksi, koska ”erehtyi” kiinnostumaan oudosta sairaudesta jolle ei ole vielä kansallista hoitosuositusta."

  http://turpaduunari.fi/suomen-tarkeimmat-terveysvaikuttajat-vuonna-2017/

  VastaaPoista
 14. Tuntuu kuin tässä olisi meneillään klassinen hyvän ja pahan taistelu. Hyvää edustaa lääkärit, joiden motiivina on lääkärin valan mukaisesti auttaa ja hoitaa potilaita. Pahaa edustaa lääkärit ja viranomaistahot, jotka näkevät nämä auttamishaluiset uhkana. Ja siitä syystä ovat valmiit tekemään kaikkensa, jotta auttamishaluiset saadaan raivattua pois tieltä. Valvira ei edes halua valvoa tai edistää potilastruvallisuutta. Sen on ottanut tehtäväkseen ajaa aivan muita intressejä. Ja kaikki tämä tapahtuu ministeriön suojeluksessa.

  VastaaPoista
 15. Kirjoittaja on poistanut tämän kommentin.

  VastaaPoista
  Vastaukset
  1. https://villepontynen.blogspot.com/2018/07/valviran-kosto.html?m=1

   Poista