maanantai 3. joulukuuta 2018

KUN KOULULÄÄKETIEDE HYLKÄÄ LÄÄKETIETEEN


Krooninen väsymysoireyhtymä (ME/CFS) ajateltiin hoitaa Suomessa poistamalla näitä potilaita hoitaneiden lääkäreiden ammatinharjoittamisoikeudet. Valviralle tuli yllätyksenä, että kroonisesta väsymysoireyhtymästä kärsivät potilaat ”vyöryivät” Valviran puoleen apua saadakseen. Valvira tajusi, että viranomainen voi poistaa lääkärinoikeuksia mutta ei auttaa potilaita. Tuli kiire saada järjestettyä kroonisen väsymysoireyhtymän hoito Suomessa. STM:n työryhmä sai tehtäväkseen valmistella asiaa. STM:n työryhmälle tuli yllätyksenä, että kukaan työryhmän jäsenistä ei ollut koskaan diagnosoinut,  puhumattakaan hoitanut yhtään tällaista potilasta. Tehtävä saatiin kuitenkin jäsenten mukavuusalueelle, kun krooninen väsymysoireyhtymä tulkittiin toiminnalliseksi häiriöksi, joka ei tarvitsekaan lääketieteellistä selitystä. Kolmen vuoden työskentelyn tuloksena syntyi STM:n raporttiluonnos, joka potilaiden yllätykseksi ei perustunutkaan lääketieteelliseen tutkimusnäyttöön. Työryhmän puheenjohtaja haastattelussaan mainitsikin, ”ettei työryhmän tarkoituksena ollutkaan laatia tieteellistä raporttia. ” STM:n työryhmän yllätykseksi potilasyhditys laati kolmessa viikossa korkeatasoisen tieteellisen vastineen, joka perustui uusimpiin biolääketieteellisiin tutkimustuloksiin.

Lääketieteessä on ennen näkemätöntä, että koululääketieteen edustajat ryhtyvät tarjoamaan mielikuvitukseen perustuvia ajatusmalleja sairauden mekanismista ja suosittelevat näyttöön perustumattomia, jopa haitallisia uskomushoitoja, kun taas potilaat vaativat, että heidän diagnoosinsa ja hoitonsa tulee perustua tieteelliseen näyttöön. Roolien vaihtuminen on hämmentävää.

Valtaosa maamme lääkäreistä toimii eettisesti korkeatasoisesti ja perustavat hoitoratkaisunsa kliiniseen kokemukseen ja lääketieteelliseen näyttöön. Kourallinen koululääketieteen edustajiksi itseään kutsuvia lääkäreitä kauppaa edustamiensa taustaorganisaatioiden tukemana uskomushoitoja raflaavilla otsikoilla: ”Toiminnallisten oireiden hoito saa vauhtia”(http://www.potilaanlaakarilehti.fi/uutiset/toiminnallisten-hairioiden-hoito-saa-vauhtia/), vaikka hoitoa vauhdittavilla lääkäreillä ei ole minkäänlaista tutkittuja tietoa, miten näitä oireita tulisi hoitaa. Onneksi tähän ongelmaan on tulossa apua kokeneelta hierojalta, jonka kokemusasiantuntemus muutamassa viikossa pystyy lääketieteellisiin ihmeisiin. Ei tarvita tieteellistä näyttöä, riittää tietokoneen näyttö. Potilas voi luottaa sisäiseen kaikkivoipaiseen voimaansa, sillä ” Mieli pystyy vaikka mihin” (https://www.terve.fi/artikkelit/mieli-pystyy-vaikka-mihin). Positiivista ajattelua tuetaan lapsuudesta tutulla ruutuhyppelyllä, jonka tuottaa muistikuvan ajalta, jolloin keho ei vielä tuntenut väärin. DVD-levyjen satojen eurojen hintakin tuntuu vain positiiviselta. Positiivisuutta tukee myös Kela, joka ottanee pikapuolin nämä positiivisuuslevyt korvauksen piiriin.

STM:n työryhmän raportti on kohdannut laajaa kritiikkiä. Uskomushoitoja tarjoaville koululääketieteen edustajille on onneksi tarjolla kognitiivista käyttäytymisterapiaa (CBT), jolla pyritään korjaamaan heidän vääriä uskomuksiaan, jotka vaikeuttavat heidän selviytymistään arjen haasteista. Wikipedian mukaan ”kognitiivisessa käyttäytymisterapiassa tutkitaan, miten ihminen käyttäytyy tai menettelee eri tilanteissa ratkaistakseen ongelmiaan ja tarvittaessa hänelle opetetaan elämänlaadun kannalta toimivampia ja käyttökelpoisempia tapoja ongelmien ratkaisemiseksi. Kognitiivinen käyttäytymisterapia voi johtaa huomaamaan, että asiakkaalta on itseänsä tai muiden kannalta epäedullisia tai tuhoisia ongelmanratkaisu- tai suhtautumistapoja, ”noidankehiä”, joihin hän on juuttunut (Tuomisto, Lappalainen, 2012).”